Memwa


Memwa
Yon kote andedan tèt moun ki enrejistre tout sa yon moun kapab sonje. Abilite pou moun sonje konesans yo fè. Memwa Kout, Pati nan memwa moun ki kenbe enfòmasyon pou yon tan kout tankou kèk segond konsa. Apre de moun fini rankontre epi yonn bliye non lòt la apre kèk segond, se paske moun nan te itilize memwa-kout yo pou kenbe enfòmasyon sa a. Memwa Long, Pati nan memwa moun itilize pou kenbe enfòmasyon pou yon tan long, men yo ap bliye bagay sa yo apre kèk jou, kèk semèn konsa. Yon elèv lekòl bliye yon leson li te aprann apre kèk jou pase leson an te nan memwa long li. Memwa Pèmanan, Pati nan memwa moun ki kenbe enfòmasyon moun pa janm bliye tankou non moun nan menm, ane moun nan te fèt e latriye.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • MÉMOIRE — La mémoire est la propriété de conserver et de restituer des informations. Cette propriété n’est pas exclusivement propre à l’homme. Celui ci la partage avec les organismes vivants et certaines machines, de sorte qu’il est nécessaire de préciser… …   Encyclopédie Universelle

  • Memorize — Mete enfòmasyon nan memwa. Itilize memwa pou sonje bagay ki pase …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • memoir — mem|oir [ˈmemwa: US wa:r] n [Date: 1600 1700; : French; Origin: mémoire memory , from Latin memoria; MEMORY] 1.) memoirs [plural] a book by someone important and famous in which they write about their life and experiences ▪ Lady Thatcher had just …   Dictionary of contemporary English

  • Bagay — San valè. Yon mo ki dekri tout sa moun vle di lè non yo bezwen an pa disponib, pa vle soti nan memwa kout moun …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Kakile — Abilite pou fè operasyon. Abilite pou jwenn rezilta pwoblèm. Analize. Shashe lide nan memwa pou mete nan reyalite tankou ekri ou byen pale …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Pèsonèl — Tout moun ki ap travay nan yon biznis, yon òganizasyon e latriye. Bagay yon sèl moun posede e kèk lè lòt moun pa menm konnen moun sa posede bagay sa a. Pèsonèl Òdinatè, Yon ti òdinatè moun kapab posede andedan kay yo pou fè menm travay moun kapab …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Sèvitè — Yon moun ki itilize yon moso tan, tout tan nan lavi li pou sèvi lòt moun. Yon moun, yon bagay ki ap sèvi moun. Yon gwo òdinatè ki gen anpil lòt ti òdinatè ploge sou li pou pèmèt tout ti òdinatè sa yo itilize resous, tankou pwogram avèk memwa, gwo …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Tande — Pati andedan zòrèy yon moun ki ede li idantifye son. Tande son san bay son sa enpòtans ou byen kenbe li nan yonn nan twa memwa yo …   Definisyon 2500 mo Kreyòl